Zalacznik nr 1 kasa fiskalna

Na start warto dodać co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy grane w czasie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a jeszcze ulgę w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W ciągu potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy natomiast ich współpracę z nadrukami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z wpisami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obrębie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i elementu fiskalnego co do współpracy z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami wpisuje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być wykonany i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną rola czy z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, jednak nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego badane są przede wszystkim te tematy konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak a w terminie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które docierają na funkcjonowanie kasy, ani też nie sprawdza, czy nowe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, zawsze będą zatem czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.