Wyposazenie restauracji kawiarni

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego podejścia jest faktem, którego ważnym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w rozmiarze systemów ochronnych i urządzeń, które stosowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania współpracy z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową pracę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgód z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, jeżeli towar jest spokojny z normą to utrzymuje się jego synchronizacja z konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych używanych w dziedzinach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi myśleć o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez narzędzia a systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne powinny stanowić naprawdę zaprojektowane, by jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić organizowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również części i podzespoły urządzeń muszą robić bezpiecznie i zgodnie z poradą producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno stanowić oznakowanie CE. Materiały stosowane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi zaś pogodą nie mogą być żadne reakcje, które potrafiły spowodować potencjalny wybuch. Dania a sposoby ochronne nie mogą wywołać zranienia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w rezultatu ich działania nie powstaną za wielkie gorączki oraz promieniowanie. Nie mogą robić zagrożeń elektrycznych a nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.