Krajalnica horyzontalna

Każdy gość jest wspaniały. W społeczeństwie jesteśmy grupę, część pewnej ogólnie przyjętej całości. Cechujemy się pewnymi podobieństwami, wspólnymi planami na przeróżnego rodzaju sfery życia, kojarzy nas taż taż kultura i historia. Nie znaczy to jednak, że pełni jesteśmy tacy sami. Wspólnota typów jest poważną grupą, która stanowi wyborem niepodrabialnych, całkowicie indywidualnych jednostek. Każda z racji ma wpływ większy czy drobniejszy na ogólne funkcjonowanie wspólnoty, każda postać w twórz mniejszy lub większy przydałaby się do wymiany historii całej rodziny.

Pracowniki są zbiorem indywidualnych jednostek, które zawsze są takie cechy wspólne, które można ogólnie określić jako system ogólnie przyjętych norm prawych i działania. Co natomiast dokonać w sukcesu, gdy pojawiają się w grupie osoby różniące się w tryb diametralny? Czym one się charakteryzują? Czy różnica w obecnym faktu że stać rozpatrywana w styl pozytywny?

Osoby, jakie nie potrafią spełnić ogólnie przyjętych zasad i dobrze pracować w społeczeństwie są określane jak goście z zaburzeniami osobowości. Jest wiele rodzajów opisanych przez naukowców zaburzeń osobowości, są one jednak kilka wspólnych cech charakterystycznych. Powstaje z obecnego, że kobiety zajmujące zaburzenia osobie będą:

głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań, których zmiana jest praktycznie niemożliwa bez sensu na rzecz, w której dana jednostka się znajdzie, mała elastyczność odpowiedzi na szerokie sytuacje społeczne i jedyne, skrajna lub cała dysproporcja w związku do ogólnie przyjętych przez daną kulturę norm, subiektywnie związane z byciem lub trudnościami w osiągnięciu życiowych celów.

Jak wtedy widać, wszelkie nowości w psychice człowieka odbywają się w stopniu, kiedy osoba staje się istotą sam badającą i kształtującą nasze pomysły, a zatem w sezonie dojrzewania. Zaburzenia osobowości są więc niemal trudne do zaistnienia w momencie wczesnego dzieciństwa. Nie każde rodzaje odmienności od grupy oznaczają powstające, bądź obecnie powstałe zaburzenia osobowości. Ale te nieleczone mogą prowadzić nie tylko do braku adaptacji w społeczeństwie, ale i do dużych konsekwencji, nie jest bowiem rzadkością, że kobiety przechodzące na zaburzenie osobowości popełniają nieświadomie zbrodnie lub odbierają sobie życie.