Kasa fiskalna kst 669

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, i nie rzadko zarówno do utraty ludzkiego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest robiona, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zwykle w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grup Europejskiej, a stosowanego w miejscu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wpisania w bycie dyrektywy ATEX wszystkie tego gatunku urządzenia muszą być certyfikat ATEX i być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób robiących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest przystosowywana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, bo w ich przypadku jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z podporządkowania się temu właściwi można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w urzędach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy a jednostek odpowiedzialnych.