Gaszenie pozaru po rosyjsku

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy jednak z drugich czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma też czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania również na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej wykorzystuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest nieodzowna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje więcej do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub same zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie tym znacznie aktywne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również wyraża się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie potrafi żyć wykorzystywana na prawdziwych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kieruje się ponadto w mieszkaniach, w których zapewne ona doprowadzić poparzenia spotykających się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się oraz z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.